Navigation


Korpsets styre 2018

Morten Brochs , styreleder
Anne Grethe Solvik, kasserer
Svein Holbø, sekretær
Gudrun Hagen, styremedlem
Arne Blomli, styremedlem


Historikk

LKAB Musikkorps i Kongens gt, Narvik 1959

HISTORIKK

Bakgrunn:

Den 16.april 1926 ble LKAB Musikkorps formelt dannet i bolig nr.16 hos Sivert Beverfjord ved LKAB. Han var for øvrig korpsets første dirigent.

Forløperen til LKAB Musikkorps, Narvik Arbeiderforenings Musikkorps, så dagens lys allerede år 1900, 2 år før Narvik fikk sine byrettigheter! LKAB Musikkorps overtok Arbeidermusikkens instrumenter for 500 kroner, en ikke liten sum i de dager. Korpset debuterte 1.mai 1927 med omkring 40 mann, og ble godt mottatt av publikum.

30-tallet var magre år, også for korpset. Men med dannelsen av Nord-Norges Musikkforbund i 1933 ble det mer alvor i leken. Det ble om å gjøre å ha større repertoar og spille bedre enn de øvrige korpsene. Man begynte å delta fast på stevner, og korpset fikk til og med holde konsert i radioen i 1937.

Krig og fred.

LKAB Musikkorps var de eneste som holdt konserter under krigen, noe befolkningen i Narvik og omegn satte stor pris på. Under frigjøringsdagene i 1945 spilte korpset i krigsfangeleirene i Beisfjord og på Furumoen.

I 1947 deltok korpset ved en stor internasjonal musikkfestival i Hillegom i Nederland. En stor prestasjon var det bare å komme seg dit, 20.000 kroner kostet det. Korpset hadde et eventyrlig opphold, kom hjem med førstepremie i sin klasse og andre ærespris i en særkonkurranse.
Konsert i Hilversum radio ble det også.

I årene 1930-53 var Oluf Bertheussen dirigent for korpset. Han hadde vært med å stifte korpset. Senere ble han skolekorpsets første dirigent. Fra 1953 til 1968 var det Kåre Sollie, bestefar til nåværende dirigent Runar Sollie, som dirigerte korpset.

Fornying.

Sønnen Kjell-Gunnar Sollie overtok dirigentpinnen i 1970 og gjorde en stor jobb med å fornye og forbedre korpset. Man markerte seg sterkt under en musikkonkurranse på Sortland i 1973, hvor man fikk andre ærespris etter arrangørene.

I 1976 feiret korpset 50-års jubileum, med Jann Jørgensen som dirigent og som solist på jubileumskonserten, Harry Kvebæk.

I årene som fulgte hadde korpset flere dirigenter, som nok fungerte, men det var ikke før Kjell-Gunnar Sollie overtok på nytt i 1982, at entusiasmen kom tilbake og medlemstallet kom seg opp igjen.
I 1989 overtok Runar Sollie korpset, og beviste sine evner som dirigent. Korpset gjorde flere store konserter, var på stevner og utenlandsturer utover 90-tallet.

Nye takter.

Frode Sollie tok over korpset i 1998, og dermed fikk man en dreining av musikken over på show/pop.
Man begynte å samarbeide med andre foreninger om oppsetninger, Nyttårskonserter sammen med skolekoret og Jernbanekoret, Beatles-galla med prosjektkor.
Korpset begynte også å arrangere eget korpstreff hver høst, noe som har vært en suksess.
Man knyttet til seg komp-gruppe, og kunne sette opp relativt store show som 70-talls show, Blood,Sweat & Tears, Queen.

Egne julebordshow har blitt en tradisjon. I 2004 hadde vi Finn-Arve Sørbøe med oss, og i 2005 var det klart for Øyvind Blunck og Guri Schancke. Allikevel står nok konsertene sammen med Brazz Bros. i 2003 og 2006 som noe av det gjeveste vi har gjort de siste årene.

Den 29.april 2006 kunne korpset feire 80-års jubileum med en stor konsert og etterfølgende bankett. Korpset har stabil besetning og flere spenstige planer fremover, så fremtiden ser lys ut.

 
KONTAKT OSS:

LKAB MUSIKKORPS
POSTBOKS 230
8503 NARVIK


Nye medlemmer er hjertelig velkommen!

INFORMASJON


LINKER: